Vskutku banální dotaz: „Opravdu vlastníte své webové stránky?“ Víte to? Ve zkratce, za dobu co tvořím webové stránky už jsem zažil několik „smutných příběhů“.

1. Vastník domény

Na prvním místě je nutné zmínit, že se to týká nejen živnostníků, s.r.o. se společníky, ale i velkých firem akciovek s tisíci zaměstnanci. Dále se nebudeme zabývat technickými detaily, natož všemi souvislostmi, ale zůstaneme u praktických, důležitých a každému srozumitelných věcí. Vlastně je to tak banální, až se na to mnohdy zapomene. Vzniklé problémy jsou ale fatální.

Doména – absolutní začátek každé webové prezentace (e-shopu) – se pronajímá na dané období (např. mojefirma.cz na 2 roky). Děje se tak na základě jasných pravidel. Dále se u domény rozlišuje – vlastník (majitel podnikání), registrátor a správce (provozní věci). Navíc každá role má svá práva a možnosti. My se zaměříme na vlastníka domény. Největší úskalí, a jak se mu vyhnout, nejsnadněji pochopíte, pokud si přečtete ukázky dvou typických příkladů z praxe. Čtěte, na co si dát velký pozor.

Příklad 1

Tři kamarádi založí s.r.o. s rovným podílem společníků. Jeden z nich, říkejme mu Karel, si vezme na starost všechny záležitosti ohledně nového firemního webu. Ostatní společníci věří, že vše zařídí ku prospěchu společného podnikání. Buď nemají čas nebo problematice nerozumí.

Karel zaregistruje firemní doménu na sebe, jako fyzickou osobu. Nemluvě o tom, že jako kontaktní e-mail u vlastníka domény uvede osobní e-mail adresu, kam nikdo jiný nemá přístup. Vlastně se tak stane oficiálním vlastníkem domény. Navíc to později odůvodní s tím, že právnické osoby vznikají a zanikají, kdežto fyzické osoby zůstávají.

Ačkoli se podnikání dobře rozjede, Karel se po čase rozhodne, že se osamostatní. Za těchto okolností si zřizuje novou doménu pro své podnikání a společníci se oficiálně rozcházejí. Nicméně zbylí dva plánují nadále využívat (svoji) původní a léta budovanou doménu. A nyní zjistí, že vlastníkem domény je Karel, se kterým už nemají nic společného.

Když Karla kontaktují, aby na ně společně budovanou původní doménu  převedl zjistí nemilou skutečnost. Karel si stanoví přemrštěné finanční podmínky. A tak se objeví naprosto zbytečný problém! 

Příklad 2

Monika, majitelka živnosti, se dohodne s kamarádkou Alžbětou na vytvoření nových webových stránek. Alžběta novou doménu pro živnost Moniky ale zaregistruje stejně, jako v případě výše. Na svoje jméno, včetně kontaktního e-mailu na vlastníka domény. Následně vytvoří kvalitní www prezentaci a vše běží několik let v pořádku. Po čase ale musí Alžběta odjet a přístup k internetu má značně omezený. Není to její vina, jsou to okolnosti.

Monika následně potřebuje přesunouot www prezentaci od jednoho správce domény k jinému z důvodu webhostingu a nové koncepce www stránek. Nicméně přesto, že obě byly stále kamarádky a chtěly si vyjít vstříc, díky procesu převodu vlastnictví u domény (s koncovkou .com) , přístupu původního správce domény a možností dostupnosti Alžběty na internetu to bylo nemožné realizovat několik týdnů. Prostě autorizační e-mail musí být potvcrzen v nastaveném čase. A tak se objeví naprosto zbytečný problém!

2. Email adresa vlastníka

Vše podstatné bylo zmíněno výše. Proto si jen zopakujeme, že změny v nastavení domény musí vždy někdo potvrdit, většinou kliknutím na tzv. autorizační email. A jsme u toho. Pokud je kontaktní e-mail u vlastníka domény uveden na soukromou osobu, tedy její osobní e-mail adresu, ke které nemá nikdo jiný přístup, a s touto osobou se nedohodnete, potom máme zaděláno na problém.

Snad Vám tento malý článek pomůže v tom, abyste se takovému prblému vyhnuli.

Zjednodušeně řečeno, pokud se „nesprávně“ rozhodnete hned na začátku, máte zaděláno na problém.

Rekapitulace:

  1. zkontrolujte si, kdo je vlastníkem domény, na které prezentujete své podnikání
  2. překontrolujte kontaktní e-mail adresu uvedenou u vlastníka domény
  3. podívejte se, kdo další a s jakými právy je u domény uveden (divili byste se…)
  4. mějte na paměti, že mít tyto věci u kamaráda může být nakonec velmi drahý špás!

Autor: Martin Pikhart, zabývám se tvorbou webových stránek, marketingnasolar.cz

Share This